STYRELSE I FISK OCH SKALDJURSRÅDET

Årsmötet den 15maj 2018 valde föreningens styrelse som består av;
 AnnaLena Norrman    Hållbarhets- och kvalitetsdirektör ,  MartinServera
Susanna Wadegård      Chef för Axfoods kvalitetsavdelning , Axfood
Ulf Fransson                    Ordf. i Medlemsrådet, Stella Polaris
Martin Feldt                     Ordf.i föreningen , VD  Feldts Fisk                  
Erika Rapp                        Kvalitets- och miljöchef, Menigo 
 

På bilden syns från vänster MArtin Feldt, AnnaLena Norrman, ERika Rapp, Ulf Fransson, Susanna Wadegård Klicka på bilden om du vill se den förstorad