medlemskap

Vem kan bli medlem?
Alla företag i värdekedjan som är aktivt intresserade av att delta i utvecklingen av branschen fisk och skaldjur och representerade på den svenska marknaden kan vara medlemmar i föreningen. Medlemskap avser kommersiella företag med enskilt organisationsnummer eller utländska företag med liknande. Organisationer eller kollektivt medlemskap tillåts ej.

Vad får jag för medlemskapet?
Du får kontinuerligen information om vad som händer i marknaden.
Du deltar i regelbundna möten för branschen där olika konkurrensneutrala frågor diskusteras och beslutas; myndighetsbeslut, remisser, redlighetsfrågor, utvecklingsprojekt, utveckling av braschriktlinjer mm. Här kan du både påverka och få veta mer i svårgenomträngliga frågor.

Nyhetsbrev som berättar om vad som just nu på gång.

Vad ställs för krav?
Du skall uppfylla branschens uppfattning om god sed och sunt affärsmässigt uppträdande.
 
Medlem i Föreningen Fisk och Skaldjursrådet skall följa föreningens branschriktlinjer och andra uppställda regler.

Hur ansöker jag om medlemskap?
Du ringer till kansliet och begär få ansökningshandlingarna som då mailas ut till dig.

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse för beslut. Styrelsen är de som provar medlemskapet. Styrelse har inget krav på att avge någon förklaring till varför ansökan avslagits och beslutet kan inte överklagas till någon annan instans.