kontroll av glasering

Det är viktigt att konsumenter och restauranger ges enhetlig information som kan underlätta valet mellan olika produkter.

Glasering är ett sätt att försluta och bevara ett djupfryst livsmedel (räkor med och utan skal  och fiskfliéer är oftast glaserade) för att undvika frysskada på produkter. Glasering är en del i förpackningen och ska inte ingå i nettovikten.

För att ge företagen ett enhetligt sätt att beräkna och kontrollera nettovikten har Fisk och Skaldjursrådet tagit fram en metod för att mäta produktens glasering och däremed även nettoviktien. Projektet har delfinansierats av Jordbruksverket.

En ackrediterad metod är en förutsättning för att resultaten ska kunna anses verderhäftiga och enhetliga för användning i diskussioner mellan parterna på marknaden. Även insititutet som genomför tester måste vara ackrediterat. Myndigheten som ackrediterat metod och institut är Swedac.

Felaktiga nettovikter och märkning enbart med bruttovikt är brott mot livsmedelslagen, marknadsföringslagen och lagen om måttenheter, mättningar  och mätdon och får rättsliga följder när det uppdagas. Detta gäller också felaktigt beräknade jämförpriser och vilseledande etiketter som är brott mot prisjämförelselagen och marknadsföringslagen.

Fisk och Skaldjursrådets metod för kontroll och glasering ingår i Branschriktlinjer för Fisk och Skaldjur som föreningen arbetat fram och fått godkända av Livsmedelsverket, vilket innebär att när du följer denna metod så följer du också Livsmedelslagstiftning.

I pdf dokumentet nedan hittar du mer underlag för hur man genomför en mätning av glasering för olika produkter som räkor med skal, skalade räkor och fiskfiléer. Dessutom finns där information om vilka institut som är ackrediterade för att genomföra mätningar. Mätmetoden finns också beskriven på engelska.

Nedanstående dokument berättar om hur du kan göra en förenklad test av glaseringen.