HaV spårbarhetssystem

HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik.

Fisk och Skaldjursrådet har arbetat sedan 10 maj 2016 ,tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, med att få till stånd en mer anpassad lösning till marknaden. Dessa diskussioner har resulterat i att många olika frågor av både systemets övergripande karaktär såväl som tekniska frågor kommer att lösas.

Spårbarhetssystemet kommer att gälla från den 1 januari 2019 och omfattar i princip  alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som kommer från fiske eller odling i havet inom EU, och som ska användas som livsmedel. Det är den som köper av fiskare eller odlare i första ledet som star­tar spårbarhetskedjan genom att märka partierna och lämna information om dem i Havs- och vatten­myn­dighetens spårbarhetssystem. Alla företag därefter ska också mär­ka och lämna information till spår­barhets­systemet då de säljer partier till andra företag. Kraven gäller fram till ledet närmast innan detalj­handeln, det vill säga till och med det företag som levererar till en detaljhandlare.

Du som ännu inte engagerat dig i frågan och har produkter som berörs får genom sitt medlemskap en röst gentemot myndigheten och hjälp med implemnetering.

Läs mer på HaVs hemsida