Branschriktlinjer för viktangivelse och mätning av sillvikt i inläggningar

Det har rått olika tolkning av de regler som gäller för viktangivelser på olika typer av sillinläggningar. Därför har Fisk och Skaldjursrådet tagit fram branschriktlinjer om hur man skall mäta sillvikten och vad som skall
anges på förpackningar eller i olika system som hjälper olika delar i värdekedjan att upprätthålla informationer om produkterna.

Sillvikten är en av de viktigaste informationerna för konsumenten/kunden att få information om och ställa i relation till kvalitet, varumärke och andra parametrar som kan vara viktiga vid köptillfället för att välja rätt produkt.
Syftet med riktlinjerna är att ge alla led fram till konsumenten en enhetlig gemensam grund för att enkelt kunna jämföra priserna mellan olika inläggnin
gar och varumärken.

Dessa branschriktlinjer har utvecklats i samråd mellan Fisk och Skaldjursrådet och Livsmedelsverket,  De olika parterna har deltagit i utvecklandet av riktlinjerna och erhållit regelbundna informationer samt getts tillfälle att yttra sig under utarbetandet av riktlinjerna.

Livsmedelsverket har granskat och bedömt att riktlinjerna uppfyller kraven för nationella branschriktlinjer.

Du hittar dem i sin helhet i pdf dokumentet nedan.