Branschriktlinjer för fisk och skaldjur

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.
 


Många krav i EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav.
I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Nationella branschriktlinjer har bedömts av Livsmedelsverket.

Föreningen Fisk och Skaldjursrådet har tagit fram branschriktlinjer sjömat. Dessa är nu under revidering och kommer att nu gås igenom för revideringar gentemot ny lagstiftning samt vad vi anser företagen som använder branschriktlinjerna bör leva upp till.

Du läser våra branschriktlinjer i pdf dokumentet nedan