vilka vi är och vad vi gör

Föreningen Fisk och Skaldjursrådet är den samlande organisationen för alla företag i värdekedjan för sjömat - kort sagt från hav till bord. Vi har varit verksam i mer än 25 år.

Föreningen Fisk och Skaldjursrådet är Sveriges största förening för sjömat, där medlemmarna kommer från alla delar av värdekedjan; grossister från retail och foodservice, fabrikanter, importörer verksamma på den svenska marknaden.

Fisk och Skaldjursrådet har som ändamål är att genom initiativ till utveckling, erfarenhetsutbyte, uppföljning av lagsstiftning, kontrollsystem, redlighet och information stärka kvalitet och förtroende för fisk och skaldjur i alla led i värdekedjan och därigenom skapa förutsättningar för en ökad konsumtion.

Vi arbetar med detta  för marknaden genom
- branschriktlinjer
- märkningshandbok
- utveckla kontrollmetoder
- aktivt kommunicera med myndigheter
- representera branschen i kontakter med stat och myndigheter
- svara på remisser
- utredningar om branschens förutsättning
- verka för hög redlighet i branschen
- delta i forskning utveckling